XLIV. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2025. április 4–6.
Lapszám:
Kezdőoldal: 9
Műfaj:
 =>  
Kaposi Edit a Zsigmond Erzsébet által írt Sirató – életem panaszos könyve című élettörténetet ismerteti. Az 1937 – ben a Maros megyei Magyaró községben született és ott élő Erzsébet életéről szóló munkát a Kriza János Társaság jelentette meg 1995 – ben Kolozsvárott. Kaposi Edit cikkéből kiderül, hogy Zsigmond Erzsébet 1977 – ben, 40 éves korában jegyezte le papírra szomorú életének történéseit és az írásban a paraszti szokásokról, ünnepekről, tájszólásról is képet kaphatunk. Megtudhatjuk pl. hogy a korabeli népviselet hogyan állt a lányokon, mi történt a fonóban, a táncalkalmak miként zajlottak. A kötet végén Keszeg Miklós hívja fel a figyelmet arra, hogy régen ezek az élettörténetek, fájdalmak a mesében vagy pl. a balladákban nyertek kifejezést.