XLIV. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2025. április 4–6.
mag20

2013-ban ünnepeltük a folkMAGazin elindulásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból találkozókat tartottunk, előfizetői nyereményjátékokat és pályázatokat hirdettünk.

• Azok között, akik 2013. március 20-án érvényes folkMAGazin-előfizetéssel rendelkeztek, 10 darab kétszemélyes, 1 napra szóló belépőt sorsoltunk ki a 2013-as Táncháztalálkozóra.

torta

• Első akciónkat követően egy bensőséges ünnepségre – tortavágásra és koccintásra – invitáltuk mindazokat, akik közel állnak folyóiratunkhoz: a folkMAGazin valaha volt szerzőit, munkatársait, barátait, támogatóit, egyben jelenlegi és jövendőbeli olvasóit.

• A jubileum alkalmából a folkMAGazin szerkesztősége szakdolgozat-pályázatot hirdetett: a népművészethez kapcsolódó, de nem kizárólag néprajzi témában született szakdolgozatokat vártunk, s a 2013. május 31-i határidőig csaknem egy tucat érkezett, igen változatos témakörökben. Szerkesztőink felkért szakértők bevonásával bírálták el a pályamunkákat. A legjobbakat egyéves előfizetéssel jutalmazzuk, illetve megjelentettük a tanulmány rövidített, cikkszerű változatát, a szerzővel egyeztetve.

A jubileumi szakdolgozat-pályázat díjazottjai
 
Berta Alexandra: A citeratanítás módszerei az alap- és középfokú oktatásban  

Budainé Balatoni Katalin: Néptáncpedagógia az 1960-as, 70-es években Magyarországon

Csupor Henrietta: A teret hódító népművészet (A magyar népművészet megjelenése vidéken és a fővárosban a XIX. században és napjainkban)

Hudákné Farkas Sára: A boldogi tánc nyomában – Egy Gyöngyösbokrétás falu hagyományai  

Krajcsó Bence: Szaszkó József turai citerás játékmódjának elemző bemutatása  

Lipták Dániel: Egy moldvai csángó hegedűs dallamkincse – I.  ; II.  ; III. 

Nyitrai József: Székelyföld énekes és hangszeres zenekultúrájában rejlő ritmikai összefüggések vizsgálata adatbányászati módszerekkel

Sáfrányné Molnár Mónika: Kalotaszegi és székelyföldi fából faragott sírjelek szemiotikája