XLIV. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2025. április 4–6.
Lapszám:
Kezdőoldal: 4
Műfaj:
 =>  
Dienes Gábor köszöntőjét olvashatjuk Pesovár Ernő 70. születésnapja alkalmából. A beszédben, mely az MTA Zenetudományi Intézetében hangzott el 1996. november 21 – én, Pesovár Ernő munkásságát méltatja a beszélő. Megtudjuk, hogy nemcsak a magyar néptánccal kapcsolatos kutatásai, hanem a magyarországi néptáncnak – mint társadalmi jelenségnek a vizsgálata is a nevéhez köthető. Dr. Dienes Gábor, a neves kutató Pesovár Ernő megjelent műveit is sorba veszi, többek között a Tánc költészete című kötetet, a tanulságos külföldi beszámolóit (pl. Kuba nemzeti táncművészete), valamint nálunk megfordult együttesekről (grúzokról, görögökről, oroszokról) szóló kritikáit is. Pesovár Ernő, akinek  tánctörténeti és táncelméleti kutatásai leginkább a páros táncok és a verbunk fejlődésére és szerkezeti elemzésére vonatkoznak, leghíresebb művei: A magyar tánctörténet évszázadai, A magyar körverbunk története – típusai és rokonsága. Ismertebb tanulmányai pl. A párostáncok történeti problémái a Kárpát – medence tánchagyományában. A köszöntőnben hallhatunk még a kutató idegen nyelvű munkáiról is.