XLIV. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2025. április 4–6.
Lapszám:
Kezdőoldal: 6
Műfaj:
 =>  
Tankó Gyula Gyimesi mozsikás dinasztiák című tanulmánya  1988 – ban Csíkszeredán jelent meg a Hargita Kalendáriumban. A publikáció három témakörrel (Táncalkalmak – táncok, A nagy zenészdinasztiák, A muzsikás a faluban) foglalkozik. A gyimesi csángó magyarok, akiknek legfőbb szórakozása a tánc volt (ma is él a fogadott tánc, szindarabos bál, szüreti bál, serketánc stb.) régebben 35 féle táncot tartottak, ma csak a magyarost, csárdást, németest és hejszát ismerik a fiatalok. Ebben a részben olvashatunk í gyimesközéploki tánctáborról, a manapság zajló táncalkalmakról ,a táncok eredetéről pl. balkáni eredetű körtáncok, Kárpát – medencei táncréteg stb.