XLIV. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2025. április 4–6.
Lapszám:
Kezdőoldal: 14
Műfaj:
 =>  
 Avar Anna „Mohács” című, a magyarországi tamburazenét bemutató cikkének első részét a folkMAGazin  előző számában olvashatták az érdeklődők. A tanulmány egy részében a szerző a következőket írta: „ a sokácok nagy többsége Kelet – Szlavóniában él és az ottani horvátság zömét képezi”. Szabó Zoltán Avar Anna meghatározására reagálva felteszi a kérdést, hogy mit ért a Kelet – Szlavónia területmeghatározás alatt.. A Szabó Zoltán a továbbiakban felvázolja ennek az egykor Magyarországhoz tartozó területnek a történelmét,és egykori elnevezéseit (pl. 1918 – ig a történeti Baranya vármegye része Hegyalja néven, a XX. század közepétől a néprajzi szakirodalomban Gönyei Sándor kutatásait követően Drávaszög – Drávaköz). Az írás többi részében a terület lakosságának etnikai változásairól és a vidéken végbement politikai változásokról is képet kapunk. A szerző megjegyzi, hogy a tudományos kutató szakma kritikai érzékét állandóan bántja a rosszul használt tájnév bevezetése, viszont szerinte a Táncházmozgalom egyik hatalmas eredménye, hogy a gyűjtések kapcsán ismereteket továbbítanak a Kárpát – medence sokszínű etniaki képéről és földrajzáról is.