XLIV. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2025. április 4–6.
Lapszám:
Kezdőoldal: 10
Műfaj:
 =>  
A tanulmány a jászsági hiedelmekről (babonákról, a Jászság népének imáiról és érzéseiől)  szól Kocsán László jóvoltából. Az összeállítást a szerző szakirodalmi hivatkozásokkal gazdagítja (pl. Dobos Ilona Paraszti szájhagyomány, városi szóbeliség című kötetéből a Naptiszteletről, Bosnyák Sándor A felkelő nap köszöntése Ethnographia 1973 című tanulmányából a Holdtiszteletről stb.).  Erdélyi Zsuzsánna jászberényi 1972. augusztusi gyűjtéséről is olvashatunk, mely során egy jászladányi asszonytól a Leszállott a Jézus.....kezdtű imát jegyezte fel. Az írás végén Kocsán László kifejti, hogy a vallásosság a születéstől a halálig végigkísérte a régi emberk életét.