XLIV. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2025. április 4–6.
Lapszám:
Kezdőoldal: 24
Műfaj:
 =>  
Kocsán László a Megjegyzések a jászsági verbunkról című tanulmánya a jászsági verbunkkal kapcsolatos  kutatásainak kezdetét és magát a kutatás módszereit mutatja be számunkra. Megtudjuk, hogy a vizsgált tánctípus, melyre két terület (a Galgamente és a Kiskunság hatott) filmfelvételeken (Jászjákóhalma, Kaposi Edit 1952 MTA FF 165), jegyzeteken (pl. 1979 – megjelent Énekes poézis, válogatás Pálóczy Horváth Ádám Ötödfélszáz Énekeiből) és történeti forrásokban is szerepel (pl. 19. században Bécsben állomásozó Jászkun Huszárezred verbunkos táncairól szóló feljegyzések).  Megismerkedhetünk a Pálóczy gyűjteménye szerinti verbunkok meghatározással, a verbunkokhoz kapcsolódó dallamváltozásokkal, illetve a már már kihalt hagyomány kutatások alapján történő rekonstruálásának munkálataival is.