XLIV. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2025. április 4–6.
Lapszám:
Kezdőoldal: 8
Műfaj:
 =>  
A Francia–magyar népköltési párhuzamok nevű cikk egy albumajánló. Az e címen megjelent kiadványt az alkotók ajánlják figyelmünkbe. Az írásból megtudjuk, hogy a középkor folyamán a XI.század közepétől érkeztek francia–vallon területről a „latinusok“, akik kiváltságokat kaptak, templomokat emeltek és komoly szerepük lehetett a nyugati dallamok, versformák és balladaszüzsék közvetítésében. Emellett olvashatunk a magyar és francia főpapság korai kapcsolatairól (a kereszténység felvételének idejéből) és a magyar diákok párizsi tanulmányai általi kulturális kapcsolatokról. Megtudjuk,hogy Vargyas Lajos balladakutatásai nyomán a régi stílusú balladák jellemzője: szóbeli műfajba sorolhatók, a szájhagyományban terjedtek, és folyamatosan változtak. Az albumon elhangzott dalok 2 eltérő nyelvi és zenei kuturában csíszolódtak. A francia folklórra erősen hatott a műzene, a magyarban pedig az ázsiai dallamörökség keveredik a nyugati (főleg szláv) hatásokkal. Az alkotók leírják,hogy a lemezen található balladákat főként a francia és kelet–európai énekmondók stílusában mutatják be.